Prodaja

Prodaja se vrši po sistemu predprodaje, a isporuka u roku od 24h. Zbog specifičnosti tržišta, kao i širine programa koje radimo na teritoriji BiH, postoje dvije odvojene divizije prodaje.

Naše prednosti u prodaji:
■ Postojimo kao distributer od 1998 godine,
■ Razvili smo sistem predprodaje 2001 godine,
■ Kapilarna distribucija,
■ Dobar odnos sa kupcima,
■ Organizacija prodaje prilagođena je zahtjevima i specifičnostima BiH tržišta,
■ Širina i kvalitet brendova – moć distribucije,
■ Ljudski resursi.


Logistika i transport

Isporuka robe se vrši iz tri logistička centra:
■ Banja Luka
■ Bijeljina
■ Sarajevo

Vozni park sadrži preko 120 voznih jedinica sa kojima se obavlja:
■ Međunarodni transport
■ Unutrašnji transport
■ Distribucija

U roku od 24 časa, logistička služba Dukat d.o.o. može do svojih kupaca dopremiti preko 250t robe.