Promocije vlastitih brendova

Dukat d.o.o. u okviru marketing službe vrši aktivnosti na afirmaciji vlastitih brendova kroz uvođenje novih artikala, dizajn, organizovanje reklamnih kampanja, učešće na sajmovima i ispitivanje tržišta.


Promocije principala

Dukat d.o.o. u saradnji sa svojim principalima organizuje ATL aktivnosti, TV i radio reklame, bilbord kampanje i dr...